Είμαι υποχρεωμένος να ασφαλίσω το σκάφος μου;

Σύμφωνα με το Νόμο 2743/99 έχει θεσπιστεί η διά του νόμου υποχρέωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των σκαφών αναψυχής στην Ελληνική Επικράτεια. Εφαρμόζεται για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως της σημαίας), όλα τα ταχύπλοα σκάφη, καθώς και όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Επίσης Σύμφωνα με τον νόμο 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014:
“Η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα για

Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες 50.000 (αλλαγη σε 150.000€ ) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ  (αλλαγη σε 700.000€ ) ανά συμβάν.

Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης καλύπτει τον κάτοχο από οικονομικές απώλειες που θα υποστεί εάν κληθεί να αποζημιώσει τρίτους για τραυματισμός ή θάνατο τρίτου, για υλικές ζημιές άλλων σκαφών ή λιμένων καθώς και κάλυψη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Για την έκδοση ασφαλιστηρίου απαραίτητα είναι πάντα μαζί με την πρόταση ασφάλισης να προσκομίζεται και η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σκάφος μου για θαλάσσια σπορ;

Μπορείς να κάνεις αν θέλεις χρήση του σκάφους σου για θαλάσσιες δραστηριότητες όπως σκι, μπανάνα, αλεξίπτωτο κ.λ.π. πρέπει όμως να το δηλώσεις στην ασφαλιστική εταιρεία ώστε να υπολογιστεί το σχετικό επασφάλιστρο και κυρίως να καλυφθεί πιθανό ατύχημα κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Είμαστε δίπλα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη.

22960 22951 – 81854