Ποιες είναι οι κατοικίες οπού μπορούν να ασφαλιστούν?

Μόνιμη Κατοικία ή Εξοχική Κατοικία

Μόνιμη θεωρείται η κατοικία που έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές ως μόνιμη κατοικία, δεν μένει ακατοίκητη για περισσότερες από 40 συνεχόμενες μέρες και δεν χρησιμοποιείται μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Εξοχική κατοικία θεωρείται η κατοικία που χρησιμοποιείται μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα για αναψυχή και μπορεί να ασφαλιστεί με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη μόνιμη κατοικία.
Οι κίνδυνοι που μπορεί να καλύψει ένα συμβόλαιο αφορούν τις ζημιές που προκύπτουν από:

 • κλοπή διαρρήξεως
 • τις τρομοκρατικές ενέργειες
 • τις στάσεις, οχλαγωγίες, απεργίες, πολιτικές ταραχές (οι καταστροφές που γίνονται κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων)
 • τις κακόβουλες ενέργειες
 • κάποια ευρεία έκρηξη
 • το βραχυκύκλωμα των ηλεκτρικών πινάκων και εγκαταστάσεων
 • την πυρκαγιά από δάσος, δένδρα, χόρτα, θάμνους
 • τα έξοδα πυρόσβεσης
 • τη πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • την πρόσκρουση οχημάτων ιδιοκτησίας τρίτων
 • τα έξοδα κατεδάφισης, εκκαθάρισης, απομάκρυνσης συντριμμάτων
 • τις ζημιές από καπνό
 • τα έξοδα μετακόμισης, μεταστέγασης
 • τις πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη
 • την αξία αποκατάστασης οικοδομής
 • τη θραύση κρυστάλλων θυρών και παραθύρων

Πως μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου για τη κάλυψη του σεισμού?

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να επιλέξετε την κάλυψη σεισμού είναι η οικοδομή να είναι αντισεισμικής κατασκευής μετά το 1959, να μην έχει υποστεί στο παρελθόν ζημιά από σεισμό, ενώ σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά να έχει επιδιορθωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της πολεοδομίας.

Σε περίπτωση ζημιάς τι πρέπει να κάνω?

Σε ενδεχόμενο επελεύσεως ενός καλυπτόμενου κινδύνου θα πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρεία και τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ώστε να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταχύτερη εξυπηρέτηση της αποζημίωσης σας.
Σε περίπτωση κλοπής θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Με ποιο τρόπο ανανεώνεται το ασφαλιστήριο μου?

Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα εφόσον δεν έχουμε δεχτεί διαφορετική εντολή από εσάς ή δεν έχετε κάποιο ανεξόφλητο ποσό ασφαλίστρων.
Η διάρκεια μπορεί να είναι τρίμηνη, εξάμηνη η ετήσια

Είμαστε δίπλα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη.

22960 22951 – 81854