Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησης σας?

  • Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους και γεγονότα
  • Αποτελεί ένα περιουσιακό και βιοποριστικό στοιχείο.
  • Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.
  • Το κόστος της ασφάλισής της είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από τις εμπορικές αποφάσεις που παίρνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Πολλές φορές αυτή επηρεάζεται ανεπανόρθωτα από ζημιές που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την κατάλληλη ασφαλιστική προστασία.

H ασφάλιση επιχείρησης αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη για την απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προέλθει από ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων όπως πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, θραύση κρυστάλλων, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε τρίτους, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων και άλλα. Οποιαδήποτε και να είναι η επιχείρησή σας, μεγάλη ή μικρή, έχουμε την κατάλληλη ασφα-λύση που χρειάζεται αυτή.

Είμαστε δίπλα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη.

22960 22951 – 81854